REGLEMENT VOOR DE PRIJS PSYCHOLOOG VAN HET JAAR

Met de uitreiking van de prijs Psycholoog van het jaar wil GAP jaarlijks de verdiensten van een licentiaat of master in de psychologie erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

Kandidaten voor de prijs Psycholoog van het jaar moeten zich gedurende hun loopbaan, vanuit hun psychologische achtergrond, opmerkelijk onderscheiden en hierdoor bijgedragen hebben tot de verdere ontwikkeling, professionalisering en uitstraling van de psychologie in België. De prijs kan zowel toegekend worden op basis van een uitzonderlijk verdienstelijke loopbaan als op basis van een éénmalige opvallende verwezenlijking. Ze richt zich op licentiaten of masters in de psychologie uit alle werkvelden, zowel uit de praktijk als uit de academische wereld.

Kandidaten moeten een diploma behaald hebben van licentiaat of master in de psychologie aan een Belgische universiteit.

Alle leden van GAP kunnen kandidaten nomineren voor de prijs Psycholoog van het jaar en dit tot 30 januari 2017.
Nomineren gebeurt via het e-mail adres nominaties@psycholoogvanhetjaar.be en kan geenszins anoniem gebeuren. Elke nominatie moet gemotiveerd worden (max. 200 woorden). Van de genomineerde kandidaten wordt verondersteld dat ze de prijs zullen aanvaarden.

De toekenning van de prijs Psycholoog van het jaar gebeurt door de raad van bestuur van de Gentse Alumni Psychologie. Zij kunnen zich hierbij laten adviseren door een adviesraad die bestaat uit de eerdere winnaars van de prijs. De prijs Psycholoog van het jaar wordt uitgereikt tijdens een event in de periode april/mei.


De organisatoren wijzen er op dat in België de titel van psycholoog wettelijk beschermd is.
De prijs Psycholoog van het jaar is een award die de verdiensten onderscheidt van licentiaten of masters in de psychologie. De laureaat van de prijs Psycholoog van het jaar mag zich op basis van de award geen psycholoog, zelfs geen 'psycholoog van het jaar' noemen. Hij of zij mag zich wel laureaat of winnaar van de prijs Psycholoog van het jaar noemen.
Meer informatie over de bescherming van de titel van psycholoog is te vinden op de website van de Psychologencommissie.


 
GAP TWITTER