PRIJS 'PSYCHOLOOG VAN HET JAAR'

In 2017 organiseerden de Gentse Alumni Psychologie (GAP) voor de achtste keer de uitreiking van de Acco prijs Psycholoog van het jaar. Met deze prijs wil GAP jaarlijks de verdiensten van een licentiaat of master in de psychologie erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

De prijs 'Psycholoog van het jaar' 2017 ging naar Dirk Bryssinck als bezieler van Villa Voortman.


Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis dat maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de bezoekers centraal stelt. Via destigmatisering, empowerment en actief burgerschap wordt achter de diagnose de mens met zijn verhaal zichtbaar.

Villa Voortman geraakte breed bekend mede dankzij de Canvas-reeks 'Radio Gaga', door een boekvoorstelling naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan en door het theaterstuk 'Utopia' waar dichters, muzikanten, performers en beeldend kunstenaars van Villa Voortman de hoofdrol in spelen.

Dirk Bryssinck krijgt deze prijs omwille van zijn onvermoeibare inspanningen voor dit bijzonder initiatief en voor de manier waarop hij bijdraagt tot de vermaatschappelijking van de zorg en het verlagen van de drempel naar de hulpverlening.


 
GAP TWITTER